Hammerum herred: en Holst familie omkring 1700

14. Jan. 2011

Oversigt over en Holst familie hovedsagelig i Hammerum Herred (Arne Feldborg + tilføjelser.):

Just Andersen Holst *1650c †1723 på Trøstrup.
Gør 1687 udlæg i et bo. Forvalter på Herningsholm nævnt 1690, 1693, ejer af en gård i Gjellerup 1697, køber Trøstrup 9 tdr. hartkorn 1700 i Timrimg sogn, 1704 forpagter på Voldbjerggaard nævnt 1705, 1707, mv.
Gift 1. med NN Jensdatter Nipgaard, datter af Jens Nipgaard. Børn:
1) Helle Justsdatter *1784c †1711 Bramminge gift med Christen Sørensen Rygaard forvalter på Bramminge i 1711, senere ejer af Hesselmed i Ål sogn
Søren Christensen *1706 Bramminge, 1726 på Hesselmed, Aal sogn.
Sofie Amalie †1711. (Moderen formodentlig død i barselsseng).
2) Anders Justesen Holst, *1686 Ribe †1748 Vivild, præst 1714 i Vivild og Vejlby, Kærgaard i Vejlby 13 tdr hartkorn (ialt 81 tdr) 1734-48, gift med Helvig Christensdatter *1678c †1752, to børn. Biskop Hygom: "Sognepræsten, Hr. Anders Holst, prædikede det bedste af ham som en gammel og skrøbelig Mand kunde ventes." (Wiberg tilføjelser).
3) Barbara Justsdatter Holst (evt. i andet ægteskab) gift med birkefoged Herningholms birk Jørgen Clemensen *1675c †1734 i Hagelskær i Ikast sogn. Mindst to børn (Clemmen, Mette) .
4) Søn (evt. i andet ægteskab) *1793c †1707.
Gift 2. med Jytte Cathrine Poulsdatter, datter af ridefoged Poul Eliasen Østergaard i Guddum, †1681 og Bodil Christensdatter †1715 se "Slægten fra Baunhøj i Alslev sogn".

Sophie Birgitte Andersdatter *1647c †1729 Egerisgaard, Nr. Vium
Gift 1. med Thyge Sørensen †1689-, formentlig Ørslev Kloster, mindst et barn:
Christiane Sophie Thygesdatter, gift med Frederik Jensen Brock (Ruth Dahl fra slægtsbog Brock se DIS tråd)
Gift 2. 1689 i Ørslev med delefoged Christen Lauersen, †1714 Egeris.
Thyge Egeris †1742, Egeris.

Anne Andersdatter Holst *1647c-1654c †1715 Gjellerup by. Se skifte 1715.
Gift 1. 1682- med Peder Jensen (Sort) †1694-5, Gjellerup by, to dødfødte, måske en død, to levende børn:
1) Mette Pedersdatter *1685c gift 1708c med Christen Nielsen, boede Gjellerup by indtil 1715
2) Anders Pedersen *1687 Gjellerup by, soldat, 1712 i slaget ved Gadebusch, er 1715 "Død Eller Lefvendes"
Enke fra 1695 til 1698 måske indtil 1702, hvor Gravers får skøde.
Gift 2. 1698-1702 med Gravers Clemmensen †1736 Gjellerup by, Gjellerup by, ingen børn

Ingeborg Andersdatter Holst, †1722 (se Brigsted)
Gift 1. 1685- med møller Otto Lauridsen, Hevring mølle, Vivild, børn:
1) Laurs Biering, borger og handelsmand i Drammen, Norge
2) Ditlev Biering, *1685c Ørsted †1732-, købmand Randers
3) Anders Biering, *1689c †1745 Ålborg, Kgl. Maj. Tolder i Ålborg, 1722 i København gift med Margrethe Mouritsdatter Balling
4) Otte Ottesen Biering, *1692 Vivild †1732 Fiskerhuset? (ved laksegården?), Ørum?/Værum? sogn, Galten herred, skifte med udarvinger, Frijsenvold Gods, (se Niels Sørensen og Britta Helseby)
Gift 2. 1694 i Vivild med Købmand och Consumtionsforvalter Thomas Michelsen Bering, Randers, børn:
1) Michel Biering, *1695 Vivild †1741 Vroue sogn, sognepræst Vroue og Reesen, gift med Mette Pedersdatter Pandrup (adelig afstamning) †1755, epitafium over begge i Vroue kirke, otte børn
2) Peder Thomsen Biering, *1697 Vivild †1739 Horsens, borger og handelsmand Horsens, gift 1725 i Horsens med Elisabeth Cathrine Hofgaard *1708 Horsens †1731 Horsens
3) Hans Thomsen Biering *1698 Vivild †1765 Agri sogn, præst i Agri

Tak til:
Arne Feldborg for sammenhængen og mange oplysninger.
Til Erik Brejl for skifteuddrag.
Til Jytte Duholm for dokumenter og henvisninger.

Dokumentation:
Oversigt over Dokumentation
Tingbog
[gå til] 1687 gjorde Just Andersen Holst udlæg ved skatteindkræver
Godser
[gå til] 1689-1755 Donneruplund, Give
Erik Brejls skifteuddrag Lundenæs og Bøvling
[gå til] 1714 Skifte Elsebeth Blik, Ris, Timring. Formynder for to døtre: Just Andersen på Trøstrup, Timring.
[gå til] 1715 Skifte Bodil Christensdatter, Østergaard, Gudum. Datter Jytte Cathrine Poulsdatter gift med Just Andersen Holst på Trøstrup, Timring. Søskende til Jytte.
[gå til] 1720 Formynderskab Poul Martin Zachariasen Klit afkald til Just Andersen Holst på Trøstrup, Timring.
[gå til] 1723 Skifte Just Andersen Holst på Trøstrup, Timring. Enke Jytte Cathrine Poulsdatter Østergaard. Børn af hans 1. ægteskab Anders og Helle. Evt. 2. ægteskab Barbara.
[gå til] 1724 Formynderskab for børn af Zacharias Thomsen Klit †1710, forpagter Søndervang, Stadil. Sidsel i Nørre Nissum præstegård, Bodil hos moderen Maren Poulsdatters søster Jytte Cathrine Poulsdatter på Trøstrup, Timring.
[gå til] 1726 Skifte efter Albert Cortsen Bisted, købmand i Viborg. Enkemand efter Mette Jensdatter Nipgaard, der har en søster, der var gift med Just Andersen Holst, to sikre børn Anders og Helle.
Ørslevkloster kirkebog
[gå til] 1689 &Christen Lauritsen, Egeris, viet til Birgitte Sophie Andersdatter (Holst)
Give kirkebog
[gå til] 1703 gå til Zacharias Thomsen (Klit), datter *Bodils dåb, Just Andersen (Holst), Just Andersens kone (Jytte), Just Andersens datter (Helle)
[gå til] 1703 Zacharias Thomsen (Klit), Just Andersen (Holst), Just Andersens kone (Jytte), Donneruplunds tjenestefolk forloves
[gå til] 1703 Helle Justsdatter (Holst) fadder
[gå til] 1703 Zacharias Thomsens kone Maren Poulsdatter fadder
Sunds kirkebog
[gå til] 1690 Forvalter (Herningholm) Just Andersen, birkedommer Clemmen Jørgensen Salholt
[gå til] 1690 Forvalter (Herningholm) Just Andersen
[gå til] 1691 Forvalter (Herningholm) Just Andersen
[gå til] 1693 Jytte Catharine Poulsdatter, Herningholm, forvalter Just Andersen
Gjellerup kirkebog
[gå til] 1682 Vielse, forvalter på Herningholm [Hans Thomsen]
[gå til] 1683 †Peder Jensen, Gjellerup by, dødfødt barn
[gå til] 1683 Clemmen Christensen, Sdr. Fastrup, fadder, hans kone bærer
[gå til] 1683 Peder Jensen, Gjellerup by, fadder
[gå til] 1687 Peder Jensens søn Anders Pedersen, Gjellerup by, Just Andersen i Tolsgaard, Just Andersens hustru (Jytte Cahtrine Poulsdatter)
[gå til] 1688 Hans Thomsen, forvalter på Herningholm
[gå til] 1688 Clemmen Christensen i Sdr. Fastrup fadder
[gå til] 1694 †Peder Jensen, Gjellerup by, dødfødt barn
[gå til] 1695 †Peder Jensen, Gjellerup by, barn død 13 uger gammel
[gå til] 1698 Peder Jensen (kan være den anden yngre Peder), Gjellerup, barn død (ingen alder)
[gå til] 1702 Gravers Gieldrup (Clemmensen) fadder
[gå til] 1703 Gravers Gieldrups (Clemmensen) hustru (Anne Andersdatter Holst) fadder
[gå til] 1703 Gravers Gieldrups (Clemmensen) og steddatter Mette Pedersdatter faddere, hustru (Anne Andersdatter Holst) bærer barnet
[gå til] 1705 Jørgen Clemmensens (senere birkedommer, ikke samme far som Gravers) søn Clemmen. Gravers Clemmensen, hans steddatter Mette Pedersdatter og Anne Andersdatter (Holst) faddere
[gå til] 1705 Jørgen Clemmensens hustru (Barbara Justsdatter Holst) bærer barn
[gå til] 1705 Jens Clemmensen i Fastrups søn *Niels døbt
[gå til] 1705 &Christen Clemmensen, Fastrup, til Maren Nielsdatter, Fastrup
[gå til] 1706 Christen Clemmensen i Fastrup fadder
[gå til] 1707 Jørgen Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1707 Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1707 Jens Clemmensen i Fastrup fadder
[gå til] 1708 Gravers Clemmensens hustru (Anne Andersdatter Holst) bærer barn
[gå til] 1708 Jens Clemmensen i Fastrup fadder
[gå til] 1708 Jens Clemmensen i Fastrups søn *Clemmen døbt
[gå til] 1708 Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1708 Christian Nielsen i Gjellerup fadder,Anne Andersdatter Holst svigersøn over Mette Gjellerup
[gå til] 1709 Gravers Clemmensens tjenestekarl fadder
[gå til] 1710 Jens Clemmensen og hustru faddere
[gå til] 1710 Christian Nielsen datter *Maren døbt, Gravers Clemmensen fadder. Anne Anderstaddet Holst bærer barnet.
[gå til] 1711 Christian Nielsen søn *Peder døbt, Gravers Clemmensen fadder. Anne Anderstaddet Holst bærer barnet.
[gå til] 1711 Christian Nielsen hustru (Mette Pedersdatter) fadder.
[gå til] 1714 Christian Nielsen datter *Maren døbt, faddere Jørgen Clemmensen, nu i Hagelskær, Ikast, Gravers Clemmensen.
[gå til] 1716 Christian og Jens Clemmensen, fadder første gang, i Fastrup. Måske brødre til Gravers Clemmensen
[gå til] 1718 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1718 Gravers Clemmensen og hans tjenestepige fadder
[gå til] 1719 &Gravers Clemmensen viet til Johanne Jensdatter i Gjellerup
[gå til] 1719 Gravers Clemmensens søn *Clemmen døbt
[gå til] 1720 Gravers Clemmensens tjenestekarl fadder
[gå til] 1720 Gravers Clemmensens hustru (2. kone: Johanne Jensdatter) fadder
[gå til] 1721 Gravers Clemmensens tjenestekarl fadder
[gå til] 1721 Gravers Clemmensens hustru (2. kone: Johanne Jensdatter) bærer barn
[gå til] 1722 Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1722 Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1723 Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1724 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1724 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1725 Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1725 Jens Clemmensen fadder, Fastrup
[gå til] 1726 &Gravers Clemmensen viet til Anne Pedersdatter, begge Gjellerup by
[gå til] 1726 Gravers Clemmensen, søn *Peder døbt
[gå til] 1726 Gravers Clemmensens tjenestekarl
[gå til] 1727 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1727 Christen Clemmensen søn Niels, Fastrup, Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1727 Gravers Clemmensen, datter *Kirsten døbt, Jens Clemmensen fadder, hans kone bærer
[gå til] 1727 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1728 Anne Pedersdatter fadder, Gravers Clemmensens kone
[gå til] 1728 Anne Pedersdatter fadder, Gravers Clemmensens kone
[gå til] 1728 Anne Pedersdatter bærer, Gravers Clemmensens kone
[gå til] 1728 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1729 Anne Pedersdatter fadder, Gravers Clemmensens kone
[gå til] 1729 Jens Clemmensens kone bærer, søn fadder, Fastrup
[gå til] 1729 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1730 Gravers Clemmensens tjenestepige bærer
[gå til] 1730 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1730 †Josve Knudsen i Vraa begravet
[gå til] 1731 Anne Pedersdatter bærer, Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1731 Gravers Clemmensen, datter *Johanne døbt, Jens Clemmensen fadder, Anne Pedersdatters bror X Pedersens kone bærer
[gå til] 1731 †Knud Josvesens kone i Vraa begravet
[gå til] 1731 Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1731 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1732 †Christen Clemmensens kone i Fastrup begravet
[gå til] 1732 Gravers Clemmensen, søn *Peder døbt, Jens Clemmensens kone bærer, Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1732 Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1733 Anne Pedersdatter bærer, Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1733 Anne Pedersdatter fadder, Gravers Clemmensens kone
[gå til] 1733 Anne Pedersdatter bærer
[gå til] 1733 Anne Pedersdatter bærer, Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1734 Gravers Clemmensens tjenestepige fadder
[gå til] 1734 Anne Pedersdatter fadder
[gå til] 1734 Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1734 Jens Clemmensen fadder
[gå til] 1734 Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1735 Anne Pedersdatter og Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1735 Anne Pedersdatter fadder, Gravers Clemmensens kone
[gå til] 1735 Gravers Clemmensen, søn *Just døbt
[gå til] 1735 †Gravers Clemmensen, søn Just begravet
[gå til] 1736 Anne Pedersdatter bærer, Gravers Clemmensen fadder
[gå til] 1736 Anne Pedersdatter bærer
[gå til] 1736 Anne Pedersdatter og Gravers Clemmensen fadder, tjenestepigen bærer
[gå til] 1736 †Gravers Clemmensen begravet
[gå til] 1737 Afdøde Gravers Clemmensens søn *Gravers døbt
[gå til] 1737 Anne Pedersdatter tjenestekarl og tjenestepige fadder
[gå til] 1738 &Ole Thomsen i Gjellerup by og Anne Pedersdatter ibid.
[gå til] 1738 Ole Thomsen og Anne Pedersdatter faddere
[gå til] 1738 Anne Pedersdatter fadder
[gå til] 1739 Anne Pedersdatter fadder
[gå til] 1739 Ole Thomsens datter *Maren døbt
[gå til] 1740 Anne Pedersdatter fadder
[gå til] 1740 Ole Thomsens tjenestepige fadder
[gå til] 1740 Ole Thomsen og Anne Pedersdatter faddere
[gå til] 1741 Ole Thomsen fadder, Anne Pedersdatter bærer
[gå til] 1743 †Ole Thomsens barn Maren begravet, 4 år 3 uger
[gå til] 1743 Ole Thomsens barn *Maren døbt
[gå til] 1743 Ole Thomsen fadder
[gå til] 1745 Ole Thomsen og datter fra tidligere ægteskab faddere
[gå til] 1747 †Jens Clemmensen i Fastrup
[gå til] 1747 †Maren Clemmensdatter i Vraa
[gå til] 1747 †Jens Clemmensens kone i Fastrup
[gå til] 1750 Anna Pedersdatter fadder
[gå til] 1755 &Peder Graversen i Lund og Kirsten Graversdatter i Lund
[gå til] 1758 Peder Graversen i Lunds barn *Anne Maria døbt, Johanne Graversdatter bærer


Tingbog

Hammerum Herreds Tingbog B79-01 ops 161 Jørn Jensen fra hans udskrift
I 1687 gør Just Andersen arrest i Hans Thomsens Bo, da denne åbenbart har glemt at afregne indkrævede skatter. Der er en længere boopgørelse, Hans Thomsen skylder 450 rdl, 2mk og 4 sk.


Godser

1689-1755 Donneruplund, Give
1689 købt af løjtnant Casper Vilhelm Lentz, TRAP
1700 sep., Frederik Ottesen på Donneruplund, barn født i Give kirkebog
1702 aug., Frederik Ottesen på Donneruplund, datter født i Give kirkebog
1703 jun., Zakarias Thomsen, velfornem, datter Bodil i Give kirkebog, Frederik Ottesen nu i Mølgård i Farre
1703 dec., Zakarias Thomsens hustru fadder i Give kirkebog
1705 apr., forpageter Arent Jensen på Donneruplund, søn i Give kirkebog
1718 skøde fra Claus Jessen til Christen Clausen, Ribe, TRAP
1719 auktion fra Christen Clausen til Niels Andersen Wong, i Vonge, TRAP
1755 skøde fra Niels Andersen Wong til Sønnen Anders Nielsen Wong, TRAP


Fra Erik Brejl, Skiftuddrag Lundenæs og Bøvling Amter:
{Kommentar: fra Villy M. Sorensen}

13 Bodil Christensdatter i Østergård i Gudum sogn. 19.1.1715, fol.67, 285.
Enke efter Morten Rasmussen Klog, skifte 23.7.1694. Første ægteskab med Poul Eliassen, skifte 7.4.1681
B:
1) Jytte Cathrine Poulsdatter g.m. Just Andersen Holst på Trøstrup [i Timring sogn]
2) Maren Poulsdatter g.m. Jacob Eskildsen Vilsø på Vinderup, nu i Østergård
Hendes tidligere ægteskab med Peder Nielsen Torsk
3) Anne Lisbeth Poulsdatter, død.
Første ægteskab med Oluf Jensen Højbjerg. 2B:
a Jens Olufsen Højbjerg på stedet
b Poul Elias Olufsen Højbjerg på Knarbjerg i Resen sogn
Andet ægteskab med Christen Lassen i Højbjerg. 3B:
c Mette Marie Christensdatter g.m. Hans Jensen Mattrup i Pilgaard i Resen sogn
d Karen Christensdatter 18, der har ægtet Anders Ibsen Vald (i 1724)
b Mogens Christian Christensen 14, der har overtaget fæster (i 1724)
4) Mogens Poulsen, død, [præst i Vestervig og Agger]
5) Christen Poulsen, død.

17 Elsebeth Blik på gården Ris i Timring sogn. 27.8.1714, fol.104.
A: søskende Birgitte Blik, Inger Blik. FM: Just Andersen på Trøstrup, Mette Blik, død, [var g.m. Mogens Ernst von Rønne til Lyngballegård]. 3B: Clara Marie Rønne g.m. Jacob Krabbe på Strandbjerggård, Christence Rønne g.m. Vincents von Mainz i København, Anne Rønne i Åsbjerg i Gudum sogn. Arv efter [afdødes forældre] Ove Blik og hustru Anne Dyre til Birgitte Blik og Inger Blik.

51 Indberetning om formynderskab. 2.5.1724, fol.289.
Claus Jensen var FM ved skiftet 27.5.1710 for Zacharias Thomsen Klit, forpagter på Søndervang's {Kommentar: Stadil Sogn} 2B: Sidsel i Nørre Nissum Præstegård, Bodil {Kommentar: født 1703 på Donneruplund i Give} hos moster Jytte Cathrine Poulsdatter på Trøstrup. FM: stedfar Jacob Vilsø på Østergård, [der har ægtet deres mor Maren Poulsdatter]. (Sml. lbnr.13, 52).

52 Indberetning om formynderskab. 26.3.1720, fol.289B.
Poul Martin Zachariasen Klit giver afkald for arv efter far til FM: morbror [dvs. mosters mand] Just Andersen Holst. (Sml. lbnr.13, 51).

56 Just Andersen Holst på Trøstrup i [Timring sogn] i Ulfborg herred. 22.7.1723, fol.302.
E: Jytte Cathrine Poulsdatter Østergaard. LV: Jens Olufsen på Burgård, Claus Tang. B:
1) Anders Justesen Holst, præst i Vivild og Vejlby
2) Barbara Justsdatter Holst g.m. Jørgen Clemensen i Hagelskær i Ikast sogn
3) Helle Justsdatter, død. 1B:
a Søren Christensen Rygaard 19 på Hesselmed i Vester herred i Riberhus amt.
{Arne Feldborg: pga. et langtrukket skifte bliver enken boende dér et stykke tid. Selve skiftet bliver lidt af et rivegilde mellem børnene og deres mor.}

446 Albert Cortsen Bisted, købmand i Viborg. 7.3.1726, fol.644, 716B.
Enkemand efter Mette Jensdatter Nipgaard.
Af hans første ægteskab B:
1) Cort Albertsen Trap, købmand i Ålborg g.m. Gundil Møller
2) Peder Albertsen, købmand i Viborg
3) Mourids Albertsen Trap, [præst i Terslev og Ørslev på Sjælland, begravet 3.11.1717 og Kirsten Lauridsdatter, skifte 17.1.1719]. 5B:
a Laurids Mouridsen Trap i Lübeck
b Anne Mouridsdatter Trap
c Magdalene Mouridsdatter Trap
d Mette Kirstine Mouridsdatter trap.
d Albert Mouridsen Trap, skifte 26.8.1722 lbnr.367.
Hendes [første ægteskab med Palle Pedersen Torning]. Testamente af 21.1.1702. A:
1) søster, død, [var g.m. Just Andersen Holst på Trøstrup i Timring sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 22.7.1723 lbnr.56]. Arv kræves til 2B:
a Anders Justesen Holst, præst i Vivild
b [Helle Justsdatter, død Bramminge 1711, var g.m. Christen Sørensen Rygaard, forvalter på Bramminge i 1711, senere ejer af Hesselmed i Ål sogn]. 1B:
1 Søren Christensen på Hesselmed.

Ørslevkloster kirkebog Jytte Duholms udskrift:

1689, 12. Juni
{Hovedministerialbog Ørslev - Kloster Sogn, 1686-1773, HMB C 220 A-1, kort 4/6, side 201}
D 12 Juny copulerede ieg Christen Lauritsen Eggeriis og Birgitte Sophi Anderdatter, Sl: Tygge Sørrensøns af [Soef ??], som udfløtter til Eggeriis ved Holstebroe.


Fra Give Kirkebog, Rauff og Starups udskrift:
{Kommentar: Frøstrup korrigeret til Trøstrup, Herle til Helle}

Nr. 2043 10.06.1703 Bodil Zachariasdatter, Donneruplund
Dom 1 post Trinit: blef hederlig og velædle og velfornemme mand Zachariæ Thomsen hans barn ved nafn Bodel hendis daab confirmeret. Frembaaren af Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} paa Trøstrup. Faddere vare Just Andersen, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens datter {Helle, se dåb 29.07.1703}.

Nr. 8021 10.06.1703 TROLOVET:
Dom 1 post Trini: blef en karl paa Donneruplund ved nafn Niels Pedersen og en qvinde ibidem ved navn Helle Pedersdatter trolovede og da var tilstede Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Just Andersen paa Trøstrup, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} og for: Just Andersen og Zachrias Thomsen paa Donneruplund lovede for dennem.

Nr. 2046 29.07.1703 Cathrine Frederiksdatter, Farre
Dom 8 post Trinit: blef Frederich Ottesens barn i Farre ved navn Cathrine hendis daab confirmeret. Frembaaren af min egen hustru. Faddere var Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Simon Pedersen i Give og hans hustru, Hans Pedersens hustru i Voislunde og en pige af Donneruplund ved navn Helle Justesdatter {Helle Justsdatter Holst, se også dåb 10.06.1703}.

Nr. 2050 27.12.1703 Christen Simonsen, Give by
Feria 3tia Nativitatis blef Simon Pedersens barn ved navn Christen hans daab confimeret. Frembaaren af Hans Pedersens hustru i Voislunde. Dens faddere vare Morten Jensen og hans hustru paa Rørbech, Hr: Søren {Ottosen, præst i Brande 1696-1708} i Brande, Zachariæ Thomsens hustrue {Maren Poulsdatter fra Østergaard i Gudum} paa Donneruplund.Fra Sunds Kirkebog, Karen Golls udskrift:

1690, 4. maj
Voldborg d. 4/5
Far: Johan Fabricius i Kvalsholm
Faddere: Maren Michelsdatter i Torup bar barnet. Forvalter Just Andersen {forvalter på Herningholm begyndende ca. 1687 op til 1704c}, Clemen Saalholt {Jørgensen, birkedommer i Herningholm birk udnævnt 1690}, Inger Lasdatter, Maren Knudsdatter, Kjersten Christensdatter i Skinderholm.

1690, 12. juli
Michael d. 12/7
Far: Adtzer Poulsen i Hollingholt
Faddere: Adtzers mor, Mette, bar barnet. Forvalter Just Andersen, Poul Atzersen, Niels Michelsen, Inger Lasdatter, Anne Madtzdatter.

1691, mellem 26. marts og 20. april
Palle d. ?/?
Far: Jacob Michelsen i Hollingholt
Faddere: Inger Michelsdatter bar barnet. Forvalter Just Andersen, Niels Madtzen i Hollingholt, Jens Madtzen paa Vig, Inger Lasdatter i Hollingholt, Maren Michelsdatter.

1693, 26. januar
Inger d. ?/?
Far: Jacob Michelsen i Hollingholt
Faddere: Jytte Catharine Poulsdatter {Just Andersens kone}, fra Herningholm bar barnet. Forvalter Just Andersen, barnemoderens stedfar, Jens Madtzen, Anne Christensdatter, Jahanne Nielsdatter, Maren Knudsdatter.Fra Gjellerup Kirkebog, Karen Golls udskrift:

1682, nov.
viet ...? [Hans Thomsen fra dåb 1688], forvalter paa Herningsholm og Cathrine Mortensdatter i Gjellerup.

1683, mellem 29 aug. og 26. sept.
Peder Jensens barn i Gjellerup, dødfødt.

1683, 29. august
Jens d. 11. søndag e. trin.
Far: Jens Hansen i Sdr. Fastrup
Faddere: Clemmend Christensen ibid., Christen Nielsen i Hawe, Matz Nielsen i Fastrup Christen Nielsens kone i Hawe, Nielses datter i Fastrup, Clemend Christensens kone bar barnet.

1683, 26. september
Maren d. 14. søndag e. trin.
Far: Olluf Nielsen i Gjellerup {hyrde, død dec. 1688}
Faddere: Peder Jensen sst., Else Esbensdattter, [...] , [...].

1687, 31. august
Anders {Pedersen} fremstillet som døbt 14. søndag e. trin.
Far: Peder Jensen i Gjellerup by
Faddere: Her [..]topsen i Sunds, Just Andersen i Tolsgaard {Arne Feldborg: må være Tolsgaard i Herborg sogn}, Chr [] studiosus i Gjellerup præstegaard, Peder Andersen i [.], Bodel Pedersdatter paa Vigbierrig, Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} bar barnet.

1688, 29. februar
Sara Magdalena d. fastelavnssøndag
Far: Hans Thomsen, forvalter paa Herningholm
Faddere: Christian i præstegaarden, Agatha i Sahlholt, Cathrine i [Holtbjerg?], Andreas Skootis kone i Ikast, Dorthea Augusta bar barnet.

1688, 27. juli
Hans d. 27/7
Far: Jens Hansen i Sdr. Fastrup
Faddere: Clemend Christensen ibid., Chisten Christensen i Have, Christen Nielsen i Nr. Fastrup, Clemmend Christensen [...] i Nr. Fastrup Jens[...]kone i Hve, Met Sørrensdatter i Fastrup bar barnet.

1694, før sept.
Peder Jensens dødfødte barn i Gjellerup.

1695, mellem 11. juni og 21. august
Peder Jensens barn i Gjellerup, 13 uger.
{Barnet er født mellem den 12. marts og den 22. maj 1695. Derved må Peder Jensen have levet mellem juni og august 1694. Han er ifølge skiftet 1715 efter hans kone Anne Andersdatter Holst død før påsken, 3. april, 1695. Dermed er Peder Jensen Sort død mellem juni 1694 og april 1695. Egentlig skulle det hedde Sal. Peder Jensens barn her. Herved er antaget, at det her drejer sig om Peder Jensen Sort i Gjellerup, som han blev kaldt, og ikke den Peder Jensen der optræder 1702 og derefter.
Anne Andersdatter Holst kan højst have været 47 år i 1694, da hun får et barn, og mindst 48 i 1702 og ikke fik børn. I 1702 må hun vel være blevet gift med Gravers Clemmensen, for han får skøde på gården det år. Anne Andersdatter Holst er således født mellem 1647 og 1654.}


1698, 28. september
Peder Jensens barn i Gjellerup, 18. søndag efter trin.
{Kan være afdøde Peder Jensen Sorts barn, kan også være Peder Jensens af 1702.}

1702, 30. juli
Christen d. 7. søndag e. trin.
Far: Peder Smed i Gjellerup
Faddere: Sørren Hammerum, Jørgen Hammerum sst. Grafuers Gielderup, Peder Vestergaards hustru i Hammerum, Sidsel Smed i Vraa, Jørgen Knudsens kone i Hammerum bar barnet.
{Grafuers Gielderup må være Gravers Clemmensen}

1703, 29. januar
Peder d. 4. søndag e. Hell. 3 k.
Far: Peder Mortensen
Faddere: Morten Pedersen i Gjellerup, Løytenanteni Høgild, Peder Møllers søn og datter i Kidris Mølle, Grafuers Chlemmendsens hustru Gielderup {Anne Andersdatter Holst}, præstekonen bar barnet.

1703, 25. november
Mette d. 25. søndag e. trin.
Far: Josue Knudsen i Vraa
Faddere: Chr. Skienderhuolm, Grafuers Gielderup {Gravers Clemmensen}, Espen Jensen hustru i Vraa, Mette Skienderhuolm, Mette Pedersdatter i Gjellerup {Anne Holst's datter med Peder Jensen Holst}, Grafuers Gielderup hustru bar barnet. {Anne Andersdatter Holst}.

1705, 15. februar
Klemmend søndag sexagesima
Far: Jørgen Chlemmendsen
Faddere: Chr. Jørgensen i Hagelskær, {Birkefoged}, Grafuers Chlemmendsen i Gjellerup, Jens Madsen sst., Grauers Chlemmendsens datter {Steddatter Mette Pedersdatter} i Gjellerup, Anne Andersdatter {Holst} sst., præstekonen bar barnet.

1705, 6. september
Mickel d. 13 søndag efter trin.
Far: Troels Michelsen i Gjellerup
Faddere: Volle Lassen og datter i Lundgaard, Pauel Michelsen i Gjellerup, Chr. Hafue sst., Troels Biercks hustru, Jørgen Chlemmendsens hustru {Barbara Justsdatter Holst} i Gjellerup bar barnet.
{Jørgen Clemmensen bor 1705 i Gjellerup by}

1705, 8. november
Niels d. 22 søndag efter trin.
Far: Jens Chlemmendsen i Fastrup
Faddere: Jens Andersen, Chisten Nielsen, Chlemmesen ibid., Marren Nielsdatter ibid., Kiersten Christensdatter ibid., Jens Andersens hustru i Fastrup bar barnet.

1705, 22. november
22. søndag efter trin. viet Christen Clemmensen i Fastrup og Maren Nielsdatter ibid.

1706, 31. november
Anne d. 22 søndag efter trin.
Far: Peder Nielsen i Lille Langelund
Faddere: Niels Klemmendsen og hustru i Lille Langelund, Christen Chlemmendsen i Fastrup, Inger Hafues datter i Fastrup, Kiersten Træsches datter i Hammerum, Niels Andersens hustru i Lille Langelund bar barnet.

1707, 24. juni
Marren d. 24/6
Far: Peder Nielsen i Frølund
Faddere: Chr. Frølund, Niels Christensen sst., Sørren Nielsens hustru sst., Niels Nielsens hustru, Jørgen Chlemmendsens tienestepige, Ingeborre Christensdatter i Frølund bar barnet.
{Jørgen Clemmensen bor 1707 i Gjellerup by}

1707, 17. juli
Anne d. 4. søndag efter trin.
Far: Jens Vroo [Vraa]
Faddere: Christen [Nielsen] auerschou, Jens Chlemmendsen , Christen Erricksens hustru i Skovby, Laust Vroos datter, Sørren Jensen Tjenestepige i Lund, Christen Nielsens hustru i Agerskov bar barnet.

1707, 14. august
Kiersten d. 8. søndag efter trin.
Far: Christen Nielsen i Fastrup
Faddere: Christen Busch, Jens Chlemmendsen i Fastrup, Jens Andersens hustru ibid., Mads Nielsens tjenestepige, Marren Nielsdatter i Lillegaard, Mads Nielsens hustru bar barnet.

1708, 6. maj
Kiersten d. 4. søndag efter paaske
Far: Mickel Andersen i Gjellerup
Faddere: Pauel Mickelsen i Gjellerup, Peder Schlemmendsen sst., Jens Lassens hustru sst., Karren Chlemmensdatter sst., Anne Jensdatter sst., Grauers Chlemmendsens hustru {Anne Andersdatter Holst} i Gjellerup bar barnet.

1708, 17. juni
Kresten d. 2. søndag efter trin.
Far: Mads Nielsen i Fastrup
Faddere: Jens Chlemmendsen i Fastrup, Gauers Linde, Christen Nielsen i Fastrup, Jens Andersens hustru ibid., Elle Villadsdatter ibid., Svend Lauridsens hustru i Bjødstrup bar barnet.

1708, 24. juni
Klemmend døbt. 24/6
Far: Jens Chlemmendsen i Fastrup
Faddere: Christen Clemmensen i Fastup, Mads Nielsen ibid., Christen Nielsen ibid., Jens Andresens hustru ibid. Elle Villadsdatter ibid., Anders Langlunds hustru bar barnet.

1708, 19. august
Kiersten døbt 11. søndag efter trin.
Far: Jens Andersen i Fastrup
Faddere: Jens Isen og hustru i Ikast sogn, Jens Chlemmendsen, Mads Nielsens hustru i Fastrup, Christen Nielsens tjenestepige ibid., Sørren Clemensens hustru bar barnet.

1708, 7. oktober
Niels d. 18. søndag efter trin.
Far: Jep Haufe
Faddere: Troels Smed i Gjellerup, Iufuer Christensen i Birk, Chr. Nielsen {på dette tidspunkt vel gift med Mette Pedersdatter} i Gjellerup, Abelon Bierck, Maren Nielsdatter i Gjellerup, Peder Mortensens hustru i Gjellerup bar barnet.

1709, 1. september
Niels d. 14. søndag efter trin.
Mor: Helle Peders i Gjellerup
Faddere: Jep Hafue i Gjellerup, Chr Haue sst., Gravers Gielderups tienestekarl sst. og hans [...], Peder Tomsens datter i Gjellerup, Tomas Pedersens hustru i Gjellerup bar barnet.
{Gravers Clemmensen havde altså en tjenestekarl}

1710, 2. Februar
Niels døbt 26/2
Far: Mads Nielsen i Fastrup
Faddere: Jørgen Knudsen i Hammerum, Jens Clemmensen og hustru {Maren Christensdatter fra Linaa} Christen Nielsen i Fastrup, Christen Nielsens tjenestepige, Jens Andersens hustru bar barnet.

1710, 1. juni
Marren d. 6. søndag efter paaske.
Far: Christian Nielsen i Gjellerup
Faddere: Gravers Chlemmendsen i Gjellerup, Jens Nielsen i Birk, Jens Nielsens hustru i Gjellrup, Jens Andersens hustru sst., Niels Christensens datter i Brik, Gravers Chlemmendsens hustru {Anne Andersdatter Holst} bar barnet.

1711, 29. september
Peder d. 29/9.
Far: Christian Nielsen i Gjellerup
Faddere: Gravers Chlemmendsen, Jens Pauelsen sst. Chr. Lassen i præstegaarden, Sørren Degens hustru, Margrethe i præstegaarden, præstens kone {Dorothea Augusta Ranzau} bar barnet.

1712, 2. marts
Marren d. 2/3.
Far: Jens Andersen i Gjellerup
Faddere: Præstens karl, Las [...] i Lund, Chr. Nielsens hustru {Mette Pedersdatter} i Gjellerup, Anne Funnisbick sst., Inger Nielsdatter.

1714, 25. februar
Maren d. 2. søndag i fasten
Far: Christian Nielsen i Gjellerup
Faddere: Jørgen Chlemmendsen i Hagelskjær, Gravers Chlemmendsen i Gjellerup, Lille Maren i præstegaarden, Peder Smeds hustru i Gjellerup by, Kiersten Mølle sst., provstens hustru {Dorothea Augusta Ranzau} bar barnet.

1716, 14. juni
Boel d. 1. søndag efter trin.
Far: Christian Chlemmensen i Fastrup
Faddere: Jens Chlemmendsen i Fastrup, Laust Biøstrup, Anders Langlunds hustru og datter, Elle Lasdatter i Hauge, Tommas Biøstrups datter bar barnet.
{Christian og Jens formodede brødre til Gravers Clemmensen}.

1718, 24. april
Edel d. 1 søndag efter paaske
Far: Jens Christensen i Hauge
Faddere: Tommas Biøgield, Jørgen Lassens hustru og datter i Agerskov, Grauers Chlemmendsens teienestepige sst.{ikke i Agerskov, men i Gjellerup by}, Tommas Biøgields hustru bar barnet.

1718, 24. april?
Marren d. søndag efter paaske
Far: Søren Jachopsen i Lund {Gjelleruplund}
Faddere: Pæiter i Lund, Grauers Chlemmendsen i Gjellerup, Marren Sørrensdatter i Lund, Karren Sørrensdatter sst., Grauers Gieldrups tienestepige, Margrete i præstegaarden bar barnet.

1719, 19. februar
Fastelavnssøndag viet Grafuers Chlemmendsen og Johanne Jensdatter i Gjellerup.

1719, 10. september
Chlemmend d. 14. søndag efter trin.
Far: Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup
Faddere: Josue Knudsøn i Vraa, Jørgen Bierck, hende moder og 2 af hendes søster ude? af østen {Johanne Jensdatter stammede altså østfra, vel mere end tre sogne væk i retning af Randers, Århus eller Horsens}, præstens kone {Dorothea Augusta Ranzau} bar barnet.

1720, 24. marts
Grauers d. palmesøndag
Far: Morten Pedersen i Gjellerup
Faddere: Jens Nielsøn i Gjellerup, Chr. Jensen med hustru og søster, Grauers Chlemmendsøns karl.

1720, 21. juli
Kiersten d. 8. søndag efter trin.
Far: Jørgen Dynnissøn
Faddere: Josue Knudsen og søn i Vraa, Grauers Chlemmendsøns hustru {Johanne Jensdatter} i Gjellerup, Ander Grauersøns datter i Brik, Las Læsgaards hustru bar barnet..

1721, 3. april
Marren d. 3/4.
Far: Morten Pedersøn i Gjellerup
Faddere: Anders Michelsøn i Lundgaard, Grauers Chlemmendsøns tienestekarl i Gjellerup, Kierten Mølle sst., Anders Grauersøns datter i Brik, Kiersten Staffensdatter sst., Anders Mickelsøns hustru bar barnet.

1721, 14. september
Chlemmend d. 14. søndag efter trin
Far: Sørren Degen i Degnebolet
Faddere: Chr Krarup i præstegaarden, Mickel Pedersøn i Gjellerup, Pauel Nielsøn og hustru sst., , Grauers Chlemmendsøns hustru {Johanne Jensdatter} sst., præstens hustru bar barnet.

1722, 25. marts
Dynnis d. 25/3
Far: Jørgen Dynnis
Faddere: Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup, Knud Josvesen i Vraa, Grauers Dynnisøn i Gjellerup, Troels Jensøns datter i Birk, Ifver Biercks datter bar barnet.

1722, 8. marts
Kiersten d. 3. søndag i fasten
Far: Christen Chlemmendsøn i Fastrup
Faddere: Jens Chlemmendsøn i Fastrup, Gregers Pouelsøns søn ibid, Niels Schreders hustru i Skovhuset, Elle Lasdatter i Hauge, Inger Hafves datter i Bjødstrup, Mads Nielsøns hustru i Fastrup bar barnet.

1723, 31. januar
Marren d. 3. sexagesima
Far: Knud Josvesen i Vraa
Faddere: Troels Jensøn i Birk, Jens Chlemmendsøn i Vraa, Svend Nielsøns hustru ibid., Jens Christensøns datter ibid., Troels Jensøns datter i Birk, Jørgen Dynnisøns hustru ibid. bar barnet.

1724, 21. maj
Christendse d. 5. søndag efter paaske
Far: Christen Jensøn i Gjellerup
Faddere: Niels Agerschou, Dynnis Nielsøns søn og datter i Besser, Peder jensøns hustru i Hammerum, Grauers Chlemmendsøns tjenestepige i Gjellerup. Niels Agerscous datter bar barnet.

1724, 2. juli
Jahanne d. 2/7
Far: Peder Sørrensøn
Faddere: Hans Bror, Niels Knudsøn og hustru i Gjellerup, Grauers Chlemmendsøns tjenestepige i Gjellerup. Troels Smeds datter i Gjellerup, hans søster bar barnet.

1725, 22. juli
Anne d. 8. søndag efter trin.
Far: Knud Josvesen
Faddere: Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup, Grauers Troelsøn og hustru i Birk, Jens Troelsøns hustru i Lund, Jørgen Dynnisøns hustru bar barnet.

1725, 18. november
Jens d. 25. søndag efter trin.
Far: Oster Jensøn i Fastrup
Faddere: Anders Jensøn, Jens Chlemmendsøn ibid., Jørgen Agerschou, 2 af Jørgen Agerschous [...], Anders Jensøns søster [...].

1726, 11. august
8. søndag efter trin. viet Grafuers Chlemmendsen i Gjellerup og Anne Pedersdatter ibid.

1726, 11. august
Peder d. 8. søndag efter trin.
Far: Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup
Faddere: Jørgen Dynnis og hustru i Brik, Knud Josvesøn og hustru i Vraa, Jens Nielsøns tejnestepige i Gjellerup, Skiersangtens hustru bar barnet.

1726, 8. september
Kiersten d. 12. søndag efter trin.
Far: Morten Pedersøn i Gjellerup
Faddere: Peder Pedersen i Gjellerup, Grauers Chlemmendsøns tjenestekarl, Margrete ibid., Christen Jensøns hustru i Gjellerup, Marren Agerschous datter bar barnet.

1726, 13. oktober
17. søndag efter trin. begravet Grafvers Chlemmendsøns barn {Peder 9 uger gammel} i Gjellerup

1727, 13. juli
Anders d. 5. søndag efter trin.
Far: Hans Møller i Gjellerup
Faddere: Peder Pedersøn i Gjellerup, Anders Grauersøns søn i Birk, Ander Mickelsøns hustru i Lundgaard Grauers Chlemmendsøns tjenestepige i Gjellerup, Troels Smeds datter ibid., Anders Grauersøns hustru i Birk bar barnet.

1727, 27. juli
Niels d. 7. søndag efter trin.
Far: Christen Chlemmendsøn i Fastrup
Faddere: Jens Chlemmendsøn i Fastrup, Jens Schreder i Hauge, Jens Madsøns søn i Bjødstrup, Mads Nielsøns hustru i Fastrup, Troels Smeds datter i Gjellerup, Elle Biøstrups datter bar barnet.

1727, 7. september
Kiersten d. 13. søndag efter trin.
Far: Grauers Chlemmendsøn
Faddere: Jens Chlemmendsøn, Knud Vraa, Schiersangtens hustru i Gjellerup, Troels Smeds datter i Gjellerup, Jørgen Biercks hustru, Jens Chlemmendsøns hustru bar barnet.

1727, 14. september
Marren d. 14. søndag efter trin.
Far: Grauers Dynnisøn i Gjellerup
Faddere: Michel Troelsøn i Gjellerup, Christen Andersen, Grauers Chlemmendsøns tjenestepige, Olle Ollesøns datter i Lund, Olle Pedersøns hustru, Troels Smeds datter bar barnet.

1728, 29. februar
Anne Katrine d. 3. søndag i fasten
Far: Vistei Jensøn i Gjellerup
Faddere: Niels i Lundgaard, Niels Bidsoud {Bidsov}, Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup by, Kiersten jørgensdatter i Lund, Jens Michelsdatter i Birk, Niels Lundgaards hustru bar barnet.

1728, 24. juni
Margrete d. 24/6
Far: Christen Lassisgaard i Gjellerup
Faddere: Skiersangten i Gjellerup, Niels Bidsoud {Bidsov}, Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter}, Jens Hammerum tjenestepige, Marren Hafvesdatter i Gjellerup, Las Pedersens hustru i Gullestrup bar barnet.

1728, 5. september
Josve d. 5. søndag efter trin.
Far: Knud Josvesen i Vraa
Faddere: Jørgen Dynnisøn i Birk, Peder Madsøns søn i Lund, Grauers Troelsøns hustru i Birk, Sven Vraas hustru, Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup bar barnet.

1728, 27. december
Olle d. 27/12
Far: Sørren Ollesøn i Gjellerup
Faddere: Jens Murmester i Lund, Michel Troelsøn i Gjellerup, Olle Madsøn i præstegaarden, Peder Madsøns datter i Lund, Bierrete Espensdatter i præstegaarden, Grauers Chlemmendsøns tjenestepige bar barnet.

1729, 3. april
Mette d. 5. søndag i fasten
Far: Jens Funidsbick i Gjellerup
Faddere: Christen Tomsøn i Gjellerup, Niels Pedersøn og hustru ibid., Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup, Marren Hafvesdatter ibid., Marren Andersdatter i Gjellerup bar barnet.

1729, 8. maj
Anne d. 3. søndag efter paaske
Far: Oster Jensøn i Fastrup
Faddere: Christen Nielsøn ibid, Jens Chlemmendsøns søn {Clemmen?, set 1752 som fadder i Fastrup} i Fastrup, Christen Nielsøns hustru ibid., Mads Nielsøns hustru med tjenestepige ibid., Jens Chlemmendsøns hustru bar barnet.

1729, 24. juli
Marren d. 6. søndag efter trin.
Far: Christen Pedersøn i Gjellerup
Faddere: Pauel Mickelsøn i Gjellerlup, Troels Smeds søn og datter i Gjellerup, Niels Pedersøns hustru i Gjellerup, Tommas Gadgaards datter, Gravers Chlemmendsøns tjenestepige bar barnet.

1730, 23. januar
Anne d. 3. søndag efter Hellig Trekonger
Far: Peder Sørrensøn i Gjellerup
Faddere: Sørren Ollesøn igjellelrup, Tommas i Gadgaards søn og datter, Jens Andersøns hustru i Gjellerup, Troels Smeds datter, Gravers Chlemmendsøns tjenestepige bar barnet.

1730, 15. februar
Anne d. 15/2
Far: Niels Ringstrup
Faddere: Niels Bierregaard, Jens Sørrensøn i Frølund, Pauel Mickelsøn i Gjellerup, Knud Ringstrups hustru, Gravers Chlemmendsøns tjenestepige, Niels Bieregaards tjenestepige bar barnet.

1730, 3. december
1. søndag i advent begravet Josve Knudsøn i Vraa

1731, 11. marts
Marren fremstillet som døbt 5. søndag i fasten
Far: Jens Christenseøn i Gjellerup
Faddere: Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup, Christen Tumsøn med tjenestepgie ibid., Christen Lassisgaards hustru, Pauel Mickelsøns hustru ibid., Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} bar barnet.

1731, 23. maj
Jahanne fremstillet som døbt 23/5
Far: Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup by
Faddere: Jens Chlemmendsøn og hans kones bror, Jørgen Biercks hustru, Josve Knudsøns hustru iVraa, Marren Hafvesdatter i Gjellerup, hendes brors kone {Anne Pedersdatters bror, X Pedersens kone} bar barnet.

1731, 30. juli
8. søndag efter trin. begravet Knud Josvesøns hustru i Vraa

1731, 29. september
Josva d 29/9
Far: Jørgen Dynnisøn i Birk
Faddere: Præstens bror, Grauers Gieldrup {Clemmensen}, Niels Laustsøn i Skovhuset, præstens kones søster, Grauers Biercks hustru, præstens kone bar barnet.

1731, 28. november
Biergete d 28/11
Mor: Marren Mickelsdatter i Gjellerup by
Faddere: Niels Tifkier i Gjellerup, Christen Tomsøn og hustru ibid., Anders Christiansøns hustru ibid., Gravers Chlemmendsøns tjenestepige ibid., Olle Svenskes datter bar barnet.

1732, 2. april
2/4 begravet Christen Chlemmendsøns hustru i Fastrup

1732, 15. juni
Peder fremstillet som døbt 1. søndag efter trin.
Far: Grauers Chlemmendsøn
Faddere: Jens Chlemmendsøn, Jørgen Dynnisøn i Birk, Knud Josvesøn i Vraa, Jens Christensøns søn i Gjellerup, Jens Funnidsbicks tjenestepige ibid., Jens Chlemmendsøns hustru bar barnet.

1732, 3. august
Christen fremstillet som døbt 8. søndag efter trin.
Far: Niels Jensøn i Fastrup
Faddere: Jens Chlemmendsøn i Fastrup, 2 af hendes brødre fra Sunds sogn, Chlemmend Jensøns hustru i Fastrup, Mette Sørrensdatter ibid., hendes søster bar barnet.

1733, 22. februar
Anne Marri fremstillet som døbt 1. søndag i fasten
Far: Morten Kilfører i Gjellerup by
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup by, Niels Troelsøn ibid., Christen Pedersøns hustru, Grafvers Dynnisøns hustru ibid., Mickel Troelsøns hustru ibid., Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} bar barnet.

1733, 19. april
Karren d. 2. søndag efter paaske
Far: Knud Josvesøn i Vraa
Faddere: Olle Lassøn fra Suderbæk i Ikast sogn, Jørgen Dynnisen og hustru i Birk, Jens Troelsøns datter i Land, Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup, Olle Lassøns hustru i Suderbæk bar barnet.

1733, 20. september
Anne fremstillet som døbt 16. søndag efter trin.
Far: Pauel Mickelsøn i Gjellerup
Faddere: Niels Laustsøn og hustru i Skovhuset, Jens Nielsøn i Gjellerup by, Christen Jensøns hustru i Gjellerup, Peder Kølbicks datter i Lund, Grauers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} bar barnet.

1733, 8. november
Kiersten d. 23. søndag efter trin.
Far: Jens Ostersøn i Gjellerup
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup med Tjenestepige, Christen Tumsøn og husru ibid., Las ibid., Christen Jensøns hustru ibid., Grafvers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} bar barnet.

1734, 14. februar
Marren d 6. søndag efter Hellig Trekonger
Far: Niels Jepsøn i Gjellerup by
Faddere: Jens Pedersøn i Hammerum, Christen Lauridsøn i Gjellerup by, Christen Lassisgaards hustru i Gjellerup by, Anders Lassøns hustru i Hammerum, Grafvers Chlemmendsøns tjenestepige i Gjellerup, Niels Jensøns søn i Hammerum, Peder Jensøns hustru ibid. bar barnet.

1734, 21. februar
Karren fremstillet som døbt søndag septuagesima
Far: Mickel Troelsøn i Gjellerup by
Faddere: Skiersangt Høybey i Gjellerup, Niels Troelsøn ibid., Grafvers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} ibid., Peder Kølbicks datter i Lund, Morten Kielførers tjenestepige i Gjellerup bar barnet.

1734, 23. maj
Grafvers d. 4. søndag efter paaske
Far: Jørgen Dynnisøn i Birk
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup by, Knud Josvesøn i Vraa, Anders Grafversøns søn i Birk, Grafvers Troelsøns hustru ibid., Christen Jensøns steddatter ibid., hendes bror, Oster jensøns hustru i Fastrup, Chirsten Sørrensøns hustru i Fastrup bar barnet.

1734, 19. september
Jens d 13. søndag efter trin.
Far: Niels Jensøn i Fastrup
Faddere: Jens Chlemmendsøn i Fastrup, Chlemmend Jensøn ibid., Oster jensøn ibid., Anders Jensøns hustru, Niels Jensøns kones søster, Chlemmend Jensøns kone i Fastrup bar barnet.

1734, 17. oktober
Hans fremstillet som døbt 17. søndag efter trin.
Far: Sørren Ollesøn i Frølund
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup by, Christen Jensøn i Gjellerup, Morten Pedersøn i Lund, Jens Ostersøn i Gjellerup by, Peder Kølbicks datter i Lund, Niels Jensøns hustru i Frølund bar barnet.

1735, 11. april
Kiersten d. 2. paaskedag
Far: Las Pedersøn i Gadgaard
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn og hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup, Jens Nielsøn med tjenestepige ibid., Jens Christensøns hustru ibid., Jens Nielsøns hustru i Gjellerup by bar barnet.

1735, 22. maj
Sørren d. 6. søndag efter paaske
Far: Peder Ollesøn i Lille Langlund
Faddere: Michel Nielsøn i Alteno, Christen Nielsøn i Fastrup, Grafvers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} Marren Ollesdatters datter, Mikel Nielsøns hustru bar barnet.

1735, 12. juni
Just d. 1. søndag efter trin.
Far: Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup
Faddere: Knud Josvesøn i Vraa, Las Gadgaard, Jens Pedersøn i Gjellerup med fæstemø ibid., Jørgen Dynnisøn i Birk, Jens Christensøns hustru i Gjellerup by bar barnet.

1735, 11. september
d. 14. søndag efter trin.
Begravet Grafvers Chlemmendsøns barn {Just, 13 uger gammel} i Gjellerup

1736, 18. marts
Hans fremstillet som døbt 5. søndag i fasten
Far: Jens Funnidsbick
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup by med tjenestekarl, Christen Tumsøn og datter ibid., Christen Sørrensøn ibid., Christen Laustsøns hustru i Gjellerup, Grafvers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup bar barnet.

1736, 25. marts
Peder fremstillet som døbt 25/3
Far: Jens Ostersøn i Gjellerup by
Faddere: Las og hustru i Gadgaard, Christen Tumsøn og datter i Gjellerup by, Grafvers Chlemmendsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup by bar barnet.

1736, 21. maj
Peder fremstillet som døbt 2 pinsedag
Far: Jens Pedersøn i Gjellerup
Faddere: Grafvers Chlemmendsøn og hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup med tjenestekarl, [Christen?] Laustsøns Tjenestipe ibid., Knud Josvesøns tejnestepige i Vraa, Grafvers Chlemmendsøns tjenestepige bar barnet.

1736, 28. september
28/11 begravet Grafvers Chlemmendsøn i Gjellerup

1737, 10. marts
Grafvers fremstillet som døbt 1. søndag i fasten
Far: Afdøde Grauers Chlemmendsøn i Gjellerup by
Faddere: Las Pedersøn og hustru i Gadgaard, Jens Christensøn ibid., Knud Josvesøn og hustru i Vraa, Jørgen Dynnisøns hustru i Birk bar barnet.

1737, 12. maj
Anne Marie d. 3. søndag efter paaske
Mor: Kiersten Christensdatter i Gjellerup
Faddere: Mickel Troelsøn i Gjellerup by, Anne Pedersdatters tjenestekarl og tjenestepige ibid., Christen Tumsøns hustru i Gjellerup, Jørgen Dynnisøns hustru i Birk, Anne Christensdatter i Birk bar barnet.

1738, 12. marts
12/3 viet Olle Tumsøn i Gjellerup by og Anne Pedersdatter ibid.

1738, 11. maj
Mette d. 5. søndag efter paaske
Far: Jens Christensen i Gjellerup
Faddere: Olle Tumsøn og hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup, Christen Pedersøn i Bjerregaard med fæstemø {Inger Christensdatter i Gjellerup, vielse 26. juni 1738}, Jens Christensøns tjenestpige ibid., Las Pedersøns hustru i Gadgaard bar barnet.

1738, 21. september
Elsemarie fremstillet som døbt 16. søndag efter trin.
Far: Michel Troelsen i Gjellerup
Faddere: Christen Lassisgaard i Gjellerup med tjenestepige, Niels Troelsøn ibid., Olle Tumsøns hustru {Anne Pedersdatter} ibid., Jens Andersøns tjenestepige ibid., Christen Sørensøns hustru i Gjellerup bar barnet.

1739, 8. februar
Tummas d. fastelavnssøndag
Far: Las Pedersen i Gadgaard
Faddere: Jens Nielsøn og hustru i Gjellerup, Ing Ræckels søn i Birk, Olle Tumsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup by, Helle Gadgaardsdatter bar barnet.

1739, 1. marts
Marren d. 3. søndag i fasten
Far: Olle Tumsøn i Gjellerup by
Faddere: Tummas Pedersøn og hustru i Gadgaard, Jens Christensøn i Gjellerup, Christen Sørrensøns hustru i Gjellerup by, Christen Jensøns steddatter i Agerskov, Knud Josvesøns hustru i Vraa bar barnet.

1740, 18. april
Jahanne d. 2. paaskedag
Far: Christen Sørensen i Gjellerup
Faddere: Christen Lassisgaard i Gjellerup by, unge Jachop Alling, Olle Tumsøns hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup, Morten Kielførers hustru ibid., Sørren Degens datter i degnebolet, Christen Lassisgaards tjenestepige bar barnet.

1740, 7. august
Anne Marie fremstillet som døbt 8. søndag efter trin.
Far: Afdøde Niels Knudsøn {begravet 31. januar 1740} i Gjellerup
Faddere: Niels Jensøns søn med hustru, Jens Nielsøn i Gjellerup by, Olle Tumsøns tjenestepige i Gjellerup by, Jens Nielsøns hustru i Hammerum, Boel Læsgaards søster bar barnet.

1740, 13. november
Tummas fremstillet som døbt 22. søndag efter trin.
Far: Las Pedersøn i Gadgaard
Faddere: Jens [...] i Gjellerup, Olle Tumsøn og hustru {Anne Pedersdatter} ibid., Mette Avergaard ibid., Jens Christensøns hustru bar barnet.

1741, 30. juli
Ingeborre fremstillet som døbt 9. søndag efter trin.
Far: Jens Ostersen i Gjellerup by
Faddere: Olle Tumsøn i Gjellerup by, Las Gadgaard og hustru, Peder Mortensens hustru ibid., Christen Pedersens hustru i Bundgaard, Olle Tumsøns hustru {Anne Pedersdatter} bar barnet.

1743, 2. Maj
d. 14. søndag efter trin.
2/5 begravet Olle Tumsens barn {Marren 4 år 3 uger gammel} i Gjellerup

1743, 4. juni
Marren d. 3. pinsedag
Far: Olle Tumsøn i Gjellerup by
Faddere: Las Pedersen og hustru i Gadgaard, Tummas Pedersens søn, Jens Funnidsbechs hustru i Gjellerup by, Christen Pedersens datter ibid., Sørren Degens datter i degnebolet bar barnet.

1743, 14. juli
Mette fremstillet som døbt 5. søndag efter trin.
Far: Las Pedersen i Gadgaard
Faddere: Jens Nielsen i Gjellerup by med tjenestepige, Olle Tumsøn ibid., Jens Christensens hustru ibid., Inger Nielsdatter ibid., Tummas Pedersens hustru i Gadgaard bar barnet.

1745, 17. oktober
Anne Kierstien d. 18. søndag efter trin.
Far: Jens Ostersen i Gjellerup
Faddere: Las Gadgaard og hustru, Olle Tumsen og datter {Ole Thomsen må have denne datter fra et tidligere ægteskab, Maren var kun 2 år gammel} i Gjellerup by, Christen Lassisgaards datter, Morten Villemsens tjenestepige bar barnet.

1747, 12. februar
fastelavnssøndag begravet Jens Chlemmendsen i Fastrup

1747, 12. februar
2. søndag i fasten begravet Marren Chlemmendsdatter i Vraa

1747, 13. august
11. søndag efter trin. begravet Jens Chlemmendsens hustru i Fastrup

1750, 22. februar
Sørren d. 2. søndag efter fasten
Far: Pauel Sørrensen i Gjellerup by
Faddere: Jens Andersen i Gjellerup by, Jens Christensenog hustru ibid., Peder Sørrensen i Hestlund, Olle Tumsens hustru {Anne Pedersdatter} i Gjellerup, Sørren Schreders hustru i Hestlund bar barnet.

1755, 11. november
11/11 viet Peder Grauersen {23 år gammel} i Lund og Kirsten Christensdatter {ca. 35 år gammel, 2. gang gift} ibid.

1758, 19. november
Anne-Maria d. 26. søndag efter trin.
Far: Peder Grauersen i Lund
Faddere: Peder Frøelund, Oluf Thomsen i Gjellerup, Henrich Smeds hustru, Christen Lyngholms pige, Knud Michelsens datter i Lund, Johanne Graversdatter tjenede i Hammerum bar barnet.